st

首页 > 库存交易 > 详情

库存交易 详情 : DP83848CVV/NOPB, DP83848KSQ/NOPB, DP83867CRRGZT

D***h

2022-06-23

描述:

型号 厂商 数量 批号 报价
DP83848CVV/NOPB TI 5000 2022+ 报价
DP83848KSQ/NOPB TI 3000 2022+ 报价
DP83867CRRGZT TI 2250 2022+ 报价
DP83867IRPAPR TI 2000 2022+ 报价
DP83867IRPAPT TI 1750 2022+ 报价
TPS53319DQPR TI 2500 2022+ 报价

请填写以下联系方式,我们的采购主管将尽快与您联系!


上传附件( EXCEL, WORD, TXT, PDF) 的清单。