st

首页 > 库存交易 > 详情

库存交易 详情 : STM32G070RBT6, T1235-600G-TR, DRV8829PWPR

A***i

2023-05-25

描述:

型号 厂商 数量 批号 报价
STM32G070RBT6 ST-MICRO 8448 NA 报价
T1235-600G-TR ST-MICRO 15518 NA 报价
DRV8829PWPR TEXAS 6202 NA 报价
DRV8842PWPR TEXAS 1028 NA 报价
PIC16F505--I/SL 4024 2009 报价

请填写以下联系方式,我们的采购主管将尽快与您联系!


上传附件( EXCEL, WORD, TXT, PDF) 的清单。