st

首页 > 库存交易 > 详情

库存交易 详情 : TPS2024DR, TPS54231DR, TPS51200DRCT

V***i

2023-05-25

描述:

型号 厂商 数量 批号 报价
TPS2024DR TEXASINSTRUMENTS 1778 20+ 报价
TPS54231DR TEXASINSTRUMENTS 2500 22+ 报价
TPS51200DRCT TI 1000 22+ 报价
TPS563209DDCR TEXASINSTRUMENTS 3000 22+ 报价
LDK120M-R STM ICROELECTRONICS 3000 22+ 报价
NCP114ASN290T1G ONSEMI 3000 22+ 报价
RTL8363NB 1000 22+ 报价

请填写以下联系方式,我们的采购主管将尽快与您联系!


上传附件( EXCEL, WORD, TXT, PDF) 的清单。