st

首页 > 库存交易 > 详情

库存交易 详情 : BUK9640-100A, L9959S-TR-X, UM51-TR-X-5

a***n

2021-02-18

描述:

型号 厂商 数量 批号 报价
BUK9640-100A 100000 报价
L9959S-TR-X 6000 2017 报价
UM51-TR-X-5 1950 2019 报价
TDA18250HN/C1 4000 1320 报价
TLV320AIC3106IRGZR 2500 1127 报价
CC1101RTKR 3000 1231 报价
TLV62565DBVR 3000 1808 报价
AY0438T-I/L 350 1947 报价
MT46V32M16P-5B:J 1000 2013 报价

请填写以下联系方式,我们的采购主管将尽快与您联系!


上传附件( EXCEL, WORD, TXT, PDF) 的清单。