st

首页 > 库存交易 > 详情

库存交易 详情 : BLM15AG102SN1D, BLM21AG102SN1D, 0402 1NH M

杨***n

2021-04-08

描述:

型号 厂商 数量 批号 报价
BLM15AG102SN1D 村田 70000 2018年 报价
BLM21AG102SN1D 村田 20000 2018年 报价
0402 1NH M 村田 10000 2018年 报价
LQG15HS2N0S02D 村田 170000 2018年 报价
LQWG15HS3N3S020D 村田 20000 2018年 报价
GRM1555C1H101JA01D 村田 1150000 2018年 报价
GRM1555C1H150JA01D 村田 600000 2018年 报价
GRM1555C1H180JA01D 村田 4390000 2018年 报价
GRM1555C1H1R0CA01D 村田 1700000 2018年 报价
GRM1555C1H221JA01D 村田 1150000 2018年 报价
GRM1555C1H2R2CA01D 村田 1180000 2018年 报价
GRM1555C1H331JA01D 村田 50000 2018年 报价
GRM1555C1H8R2CA01D 村田 100000 2018年 报价
GRM155R60J105KE19D 村田 1610000 2018年 报价
GRM155R61A225KE95D 村田 1140000 2018年 报价
GRM155R71C104KA88D 村田 1000000 2018年 报价
GRM1555C1H1R5CA01D 村田 40000 2018年 报价
GRM155R61E104KA87D 村田 80000 2018年 报价
GRM155R61E105KA12D 村田 20000 2018年 报价
GRM1555C1H100JA01D 村田 20000 2018年 报价
GRM1555C1H3R0CA01D 村田 20000 2018年 报价
GRM155R71H152KA01D 村田 20000 2018年 报价
GRM1555C1HR50CA01D 村田 30000 2018年 报价
GRM1555C1HR75CA01D 村田 30000 2018年 报价
GRM1555C1H1R2CA01D 村田 20000 2018年 报价
GRM1555C1H9R0CA01D 村田 20000 2018年 报价
GRM1555C1H471JA01D 村田 30000 2018年 报价
GRM155R71H222KA01D 村田 20000 2018年 报价
GRM1555C1H240JA01D 村田 20000 2018年 报价
LQG15HS10NJ02D 村田 10000 2018年 报价
LQG15HS1N8S02D 村田 10000 2018年 报价
LQG15HS18NJ02D 村田 10000 2018年 报价
LQG15HS27NJ02D 村田 10000 2018年 报价
LQG15HSR18J02D 村田 10000 2018年 报价
LQG15HS68NJ02D 村田 10000 2018年 报价
1206,105,25V,X7R,K 三星 2000 2019年 报价
MCP1703T-3302E/MB 3000 2020年 报价
TLP291(GB-TP,SE(T 编带 东芝 10000 2020年 报价
1210,105,100V HEC 4000 2020年 报价
1206,105,100V 三星 2000 2019年 报价
HC-49S 8MHZ 20PF ±10PPM 袋装 YXC 200 2020年 报价
CAP-CASE_A_3216-4.7uF(475)-25V-10% AVX 2000 2020年 报价
CAP-CASE_A_3216-10uF(106)-16V-10% AVX 2000 2020年 报价
L-SMD-7.5*7.5*4.5mm-33uH-30% 双晨 1000 2020年 报价
GD32E230K6T6 兆易 250 2020年 报价
STM32F401RET6 ST 200 2020年 报价

请填写以下联系方式,我们的采购主管将尽快与您联系!


上传附件( EXCEL, WORD, TXT, PDF) 的清单。