st

首页 > 库存交易 > 详情

库存交易 详情 : TB6608FNG (C80EL,HZ, TPCA8128,L1Q(CM, TLP185(GB-TPL,SE(T

D***h

2021-11-25

描述:

型号 厂商 数量 批号 报价
TB6608FNG (C80EL,HZ TOSHIBA 10000 报价
TPCA8128,L1Q(CM TOSHIBA 50000 报价
TLP185(GB-TPL,SE(T TOSHIBA 60000 报价
TLP350 TOSHIBA 10000 报价
TLP5701 TOSHIBA 3000 报价

请填写以下联系方式,我们的采购主管将尽快与您联系!


上传附件( EXCEL, WORD, TXT, PDF) 的清单。