st

首页 > 库存交易 > 详情

库存交易 详情 : MAX-7Q, F1205S-1WR2, W25Q128JVSIQ

L***n

2022-01-14

描述:

型号 厂商 数量 批号 报价
MAX-7Q UBLOX 637 20+ 报价
F1205S-1WR2 MORNSUN 531 20+ 报价
W25Q128JVSIQ 1985 20+ 报价
B1212S-1WR2 294 20+ 报价
AT24C512C-SSHM-T ATMEL 3250 20+ 报价
IP101GRI 2400 20+ 报价
LM258DR TI/ON 2153 20+ 报价
STM32F103CBT6 ST 1409 20+ 报价
BQ7692003PWR 201 20+ 报价
LM1117IMP-3.3 NOPB 767 20+ 报价
STWD100PYW83F 2572 20+ 报价
OPA330AIDBVR TI 968 20+ 报价
MP9486AGN 389 20+ 报价
TJA1051T/1J 3228 20+ 报价
M95256-WMN6TP ST 2589 20+ 报价
OP07CDR TI 1182 20+ 报价
TL431BIDBZR TI 1578 20+ 报价
TPS27081ADDCR TI 1032 20+ 报价
EFM8BB10F2G-A-QFN20R 2109 20+ 报价
SGM48524XS8G/TR 2780 20+ 报价
SIT1051T 1894 20+ 报价
HC32F460JETA-LQFP48 1700 20+ 报价

请填写以下联系方式,我们的采购主管将尽快与您联系!


上传附件( EXCEL, WORD, TXT, PDF) 的清单。